Serdecznie zapraszamy do aktywnej dyskusji i wspólnego oglądania filmu w ramach Osiedlowego Kina Aktywistycznego już w najbliższy piątek, 23 października o godz. 19:00 w Klubie Gniazdo, ul. A. Potebni 41 we Wrocławiu. W dyskusji udział wezmą: przedstawicielka inicjatywy Zupa na Wolności – Joanna Drab-Pasierska,  przedstawicielka inicjatywy Foodsharing oraz Julia Rokicka ze Stowarzyszenia Biorecykling. Podczas spotkania odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego z 2018 r. – „Nie marnuj jedzenia” w reż. Dana Goldberga (prod. Australia, RPA, Wielka Brytania, Tajlandia). Wydarzenie ma charakter non-profit i wstęp jest bezpłatny. Ze względu na wymagania sanitarno-epidemiologiczne i ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy.

16 października br. obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. To święto zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1979 roku, upamiętniające powstanie tej organizacji w 1945 r. Celem obchodów jest pogłębianie świadomości opinii publicznej dotyczącej globalnych problemów żywnościowych: głodu, niedożywienia i ubóstwa.

To święto zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1979 r., upamiętniające powstanie tej organizacji w 1945 r. Celem obchodów jest pogłębianie świadomości opinii publicznej dotyczącej globalnych problemów żywnościowych: głodu, niedożywienia i ubóstwa. Szacuje się, że współcześnie produkuje się żywność w ilości wystarczającej do wyżywienia nawet 12 miliardów ludzi rocznie, czyli dwa razy tyle, ilu mamy ludzi na świecie. Tymczasem w latach 2012-2014 ze skrajnym niedożywieniem zmagało się około 805 mln osób. Mówiąc o problemie głodu, należy mówić o braku dostępu do żywności, niesprawiedliwej dystrybucji i mało sprzyjających warunkach polityczno-gospodarczych do jej wytwarzania.

Raport Federacji Polskich Banków Żywności
„Nie marnuj jedzenia 2020”

Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Federację Polskich Banków Żywności w ramach Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności wskazuje, że roczne straty w skali kraju (Polski) w produkcji rolniczej to około 2 mln ton, z czego najwięcej żywności marnuje się w obszarze zbożowym i sektorze owocowo-warzywnym. W największym stopniu za marnowanie żywności w tym ogniwie odpowiedzialne są gospodarstwa rolne – to właśnie w nich powstaje nawet 99% strat w sektorze mięsnym i aż 71% w owocowo-warzywnym. Reszta żywności marnuje się w transporcie lub ze względu na nieprzyjęte dostawy. Na to zjawisko wpływają przede wszystkim warunki atmosferyczne (burze, gradobicia, podtopienia, powodzie, czy susze), ale także niewłaściwy czas zbioru czy szkodliwe praktyki stosowane podczas zbiorów czy przeładunku. Wiele żywności marnuje się także ze względu na nieodpowiednie warunki przechowywania (np. zbytnią wilgoć). Przetwórstwo to kolejny etap łańcucha żywnościowego, a także strat. Ze względu na złożoność procesów przetwórczych, trudno dokładnie oszacować skalę marnowania na tym szczeblu. Z danych jednak wynika, że najwięcej strat (w stosunku do wielkości produkcji) w tym obszarze generuje się w sektorze owocowo-warzywnym. O większej – choć równie znikomej – skali marnowania można mówić w przypadku magazynowania. Powstałe w centrach logistycznych straty stanowią średnio 0,18% przechowywanej żywności.

Do najczęściej wyrzucanej żywności (z częstotliwością codziennie i prawie codziennie) przez ponad jedną trzecią respondentów – lokali gastronomicznych, należały przede wszystkim produkty napoczęte z oznakami zepsucia, przeterminowane produkty, zwiędnięte warzywa i owoce. Codziennie w jednej czwartej badanych zakładów wyrzucano potrawy ciepłe, a w co piątym zakładzie potrawy serwowane na zimno i pieczywo. Natomiast najrzadziej deklarowano wyrzucanie półproduktów. W zakładach gastronomicznych ze świeżych, przygotowanych danego dnia dań najczęściej wyrzucane były surówki, sałaty i sałatki (40,9%). Z kolei najrzadziej w koszu lądują zupy, wywary czy sosy (20,2%) oraz produkty mączne (25,8%). Aż 30% respondentów wskazało, że „codziennie” lub „prawie codziennie” w ich miejscu pracy wyrzucane jest pieczywo. Poza wyrzucaniem czerstwego pieczywa, respondenci deklarowali, że jest ono także przeznaczone do przygotowania bułki tartej. Prawie 1/5 respondentów odpowiedziała, że „zawsze” lub „zazwyczaj” wyrzucanie żywności związane jest z przygotowaniem zbyt dużej ilości jedzenia. Na drugim miejscu wśród powodów wyrzucania są zbyt duże zakupy.

Więcej: Nie Marnuj Jedzenia 2020.

Polecamy też artykuł Marcina Wojtalika: Traktujemy żywność jak towar. I to jest sedno problemu

O filmie

W Europie rocznie wyrzuca się średnio około 180 kg żywności na osobę. W skali całego globu aż 1/3 wyprodukowanego jedzenia trafia do kosza. Aktywistka społeczna Ronnie Kahn postanowiła coś z tym zrobić.

Ronnie Kahn sama mówi o sobie „aktywistka z przypadku”. Przez znaczną część swojego życia prowadziła firmę zajmującą się organizacją wytwornych kolacji, po których wyrzucano do kosza ogromne ilości żywności wciąż nadającej się do spożycia. Kiedy uświadomiła sobie absurdalność tego zjawiska, postanowiła założyć organizację charytatywną zajmującą się ratowaniem żywności i przekazywaniem jej ludziom w potrzebie. Dzięki tej organizacji odnalazła swój cel w życiu oraz doprowadziła do tego, że australijski rząd zaczął podejmować akcje mające na celu ograniczenie marnowania żywności w całym kraju. „Ronni Kahn: Nakarmić świat” to opowieść o walce jednej aktywistki z rzeszą nieprzychylnych polityków, nieuświadomionym społeczeństwem oraz bezwzględnymi firmami, o lepszą przyszłość dla nas wszystkich.