KONCEPCJA METODOLOGICZNA

Zespół naszej Fundacji oferuje kompleksowe opracowanie szczegółowej koncepcji metodologicznej, szytej na miarę według oczekiwań zamawiającego. Dobór metody badania społecznego podporządkowany jest przede wszystkim problematyce badania. Warto też wspomnieć, że w przypadku badań społecznych nie istnieje tylko jeden konkretny sposób prowadzenia badań. Stanowi pewną przewagę a różnorodność pozwala na konstruktywne przeprowadzanie badań i tworzenie właściwych wniosków.

Każdy projekt badawczy zaczynamy od opracowania profesjonalnej i szczegółowej koncepcji metodologicznej. W przypadku badań społecznych stosuje się metody jakościowe i ilościowe.

Badania jakościowe – koncentrują się na głębszej analizie danego zjawiska. W badaniach jakościowych główny nacisk położony jest na to, aby za pomocą specjalnych technik badawczych lepiej i dokładniej zrozumieć analizowane zjawisko.

Badania ilościowe – stosowane w celu poznania skali oraz natężenia występowania zjawisk, problemów i zachowań we wskazanej społeczności.

Photo by You X Ventures on Unsplash.