PODSTAWOWE INFORMACJE W OFERCIE

Każda instytucja zamawiająca badanie może mieć swoje specyficzne wymagania dotyczące elementów czy struktury oferty badawczej. Jednak zamówienie powinno zawierać podstawowe elementy, takie jak:1

PROBLEM LUB CEL

Co dokładnie chcesz badać? Dlaczego jest to warte zbadania? Czy proponowane badania będą miały znaczenie praktyczne? Czy przyczynią się do rozwoju teorii społecznych?

PRZEGLĄD LITERATURY

Czy inni napisali coś na ten temat? Jakie teorie się do niego odnoszą i co w tej sprawie mówią? Jakie badania były wcześniej przeprowadzane? Czy ich wyniki są ze sobą spójne, czy też wykluczają się nawzajem? Czy dotychczasowe badania mają jakieś niedoskonałości, którym twoje badania mogłyby zaradzić?

OBIEKT BADAŃ

Kogo lub co będziesz badać, aby zebrać dane? Najpierw określ badanych w ogólnych, teoretycznych kategoriach. Potem opisz ich w kategoriach szczegółowych, bardziej konkretnych, określając dostępność tych osób i sposób dotarcia do nich. Czy właściwą rzeczą będzie dobranie próby? Jeśli tak, jak ją dobierzesz? Czy może się zdarzyć, że twoje badania będą mieć wpływ na badane osoby? Jeśli tak, to jak zapewnić, że nie wyrządzą im one krzywdy?

POMIAR

Jakie są kluczowe zmienne w twoich badaniach? Jak je zdefiniujesz i zmierzysz? Czy twoje definicje i metody pomiaru są powtórzeniem definicji i metod zastosowanych we wcześniejszych badaniach tego tematu, czy też różnią się od nich? Jeśli opracowałaś/-eś już narzędzie badawcze (np. kwestionariusz) lub też zdecydowałaś/-eś się na używanie czyjegoś, właściwą rzeczą byłoby załączenie go do oferty badawczej.

METODY ZBIERANIA DANYCH

Czy przeprowadzisz eksperyment, czy sondaż? Jaki będzie faktyczny sposób zbierania danych do twoich badań? Czy przeprowadzisz badania terenowe, czy może skupisz się na wtórnej analizie danych statystycznych zebranych przez innych badaczy? Być może zastosujesz więcej niż jedną metodę.

ANALIZA

Wskaż, jaki rodzaj analiz planujesz przeprowadzić.Sformułuj ich cel oraz logikę. Czy jesteś zainteresowany dokładnym opisem? Czy zamierzasz wyjaśnić istniejący stan rzeczy? Czy planujesz wyjaśnić przyczyny pewnych różnic? Jakie możliwe zmienne wyjaśniające uwzględnisz w swojej analizie i skąd będziesz wiedzieć, że trafnie wyjaśniłaś/-eś różnice?

HARMONOGRAM

Często przed przystąpieniem do badań warto określić harmonogram poszczególnych etapów badań. Nawet jeśli nie włączysz go do oferty badawczej, zrób to na własny użytek. jeśli nie nakreślisz ram czasowych dla kolejnych etapów badań i bieżącego rejestrowania ich realizacji, możesz znaleźć się w tarapatach.

BUDŻET

Oferta badań powinna przedstawiać budżet, który określa sposób wydatkowania środków. Duże drogie projekty badawcze, zawierają w swych budżetach takie kategorie jak: personel, licencje, sprzęt, materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, transport, komunikacja, delegacje, usługi tłumaczeń, koszty publikacji, reklamy, przechowywania danych.

Przypisy:

  1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 134-135.

Photo by You X Ventures on Unsplash.