Natalia Klimchuk

Członkini Rady Programowej

Prawniczka od 2000 r. z wieloletnim doświadczeniem w obszarze organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją prawniczą i w dziedzinie praw człowieka, a także edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju, przywództwa, rozwoju inicjatyw lokalnych oraz kształtowania odpowiedzialności obywatelskiej.

Równolegle z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych posiada bogate doświadczenie w zakresie struktur komercyjnych. Pracowała najpierw jako prawnik handlowy, a następnie jako manager i kierownik 100-osobowych zespołów. Ekspert w zakresie deweloperstwa, budżetowania komercyjnego, opisu procesów biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i ich realizacji zarówno w kraju jak i za granicą. Autorka, współautorka i recenzentka licznych podręczników i książek z zakresu edukacji prawniczej, edukacji z zakresu praw człowieka. Była członkiem zespołu ds. tłumaczenia na język białoruski podręcznika Rady Europy na temat edukacji o prawach człowieka COMPASS. Ekspertka w zakresie opracowywania i organizacji wydarzeń edukacyjnych, konferencji, szkoleń, szkół, kursów mistrzowskich, dysponujący szeregiem nowoczesnych technik.

Obecnie jest aktywną uczestniczką inicjatyw na Białorusi i za granicą na rzecz pomocy Białorusinom represjonowanym w związku z ich udziałem w ruchu protestacyjnym po wyborach prezydenckich w sierpniu 2021 r.