dr Marzena Cypryańska-Nezlek

Członkini Rady Programowej

Adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Psychologicznych w Instytucie Psychologii – Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Marzena Cypryańska-Nezlek jest psycholożką społeczną. Naukowo zajmuje się badaniami z zakresu dehumanizacji, porównań społecznych oraz porównań temporalnych (spostrzeganie siebie w różnych perspektywach czasu). Analizuje korzyści i straty, które niesie porównywanie się z innymi ludźmi oraz to, jak spostrzegamy samych siebie i swoje życie w różnych perspektywach czasu.

Interesuje się również psychologią pozytywną w kontekście aktywności sportowej. Od kilku lat prowadzi badania wśród biegaczy zorientowane na lepsze zrozumienie i przewidywanie, jak różne czynniki związane z aktywnością sportową przyczyniają się do poprawy jakości życia. Obecnie prowadzi też badania dotyczące percepcji i społecznych skutków zmiany klimatu. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi seminaria z psychologii społecznej, psychologii poznania społecznego oraz ćwiczenia z metodologii i zastosowania komputerów. Jest członkinią wrocławskiej grupy branżowej ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu w NGO.

Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych. Autorka ogólnopolskiego badania „Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych”, zleconego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W badaniu tym analizowano m.in.: poziom wypalenia, poziom niepokoju i przygnębienia oraz ich związek z poziomem stresu, presją w organizacji/ruchu, poczuciem skuteczności, satysfakcją z pracy oraz poziomem odczuwanej wrogości i doświadczanej przemocy. Analizowano również zależność między poziomem wsparcia w organizacjach i ruchach i poziomem wypalenia.