Konrad Postawa

Informatyk / Grafik

Z wykształcenia informatyk, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu stron internetowych, a także w modyfikacji już istniejących projektów. Dla swoich klientów przygotowuje także infografiki, reklamy, loga, wizytówki oraz inne materiały grafczne – zarówno w wersji rastrowej, jak i wektorowej.

Od lat prowadzi szkolenia z zakresu IT z obsługi programów oraz pakietów biurowych dla Prm i organizacji, oraz z podstaw posługiwania się komputerem i internetem dla seniorów. Za pracę z osobami 65+ w ciągu ostatnich lat otrzymał wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2014 na Gali Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2014.

Od 2010 r. jest członkiem Fundacji Aktywny Senior, z którą działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Przez ostatnie 10 lat pracował m.in. przy projektach: „@ktywny Senior”, „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza”, „Rozwój kompetencji – motorem zmiany” i „ProPoLab – Laboratorium Popowice”. Jest również związany ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, gdzie od 2012 r. pracuje jako „Latarnik” w programie Polska Cyfrowa Równych Szans. Od roku działa jako Wrocławski Wolontariusz IT w projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy ISKIERKA i Politechnikę Wrocławską. W międzyczasie działa jako lokalny aktywista realizujący swoje pomysły na poprawę lokalnego otoczenia we współpracy z grupą „Zgrane Pilczyce i Kozanów” oraz z Radą Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w której jest radnym w kadencji 2017-2021.

Zawodowo od 2016 r. prowadzi własną działalność, w ramach której świadczy usługi IT dla Prm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji oraz osób prywatnych. Tworzy strony internetowe w technologii HTML5 z wykorzystaniem jQuery, CSS3, JavaScript. Projektuje serwisy oparte o WordPress, czyli w oparciu o PHP oraz bzy danych MySQL. Przygotowuje projekty graPczne w programach Photoshop, CorelDraw, GIMP oraz składy w InDesign i Scribus. Okazjonalnie programuje w C++ i ActionScript3.