Dokumenty / Uprawnienia

PODSTAWY PRAWNE, FINANSOWE I STANDARDY

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.

Dane rejestrowe Fundacji:
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580 (zobacz dokument)
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260 (zweryfikuj NIP)
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256 (zobacz dokument)

Dane bankowe:
mBank – Biznes Standard
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK

Dane o niezaleganiu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – 17.08.2020 (zobacz dokument)
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 3.08.2020 (zobacz dokument)

Inne dane rejestrowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny 2.02/00128/2020 (zobacz dokument)
Rejestr agencji zatrudnienia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny – 25038 (zobacz dokument)
Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – „Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny” w domenie http://przegladmiejski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała

Strategia wdrażania CSR w organizacji Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego przygotowana w ramach projektu „CSR ekologiczny nie tylko dla dużych – budowa dobrych relacji biznesowych MŚP”

Fundacja należy do sieci/porozumień:

Polska Izba Firm Szkoleniowych (od 2020 r.)
Kongres Ruchów Miejskich (od 2020 r.)
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (od 2017 r.)
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (od 2017 r.)
Sieć Archiwów Społecznych (od 2017 r.)
Sygnatariusze Karty Różnorodności (od 2017 r.)
Zachodnia Izba Gospodarcza (od 2017 r.)
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” (od 2014 r.)

Standardy wdrożone w Fundacji w 2019 r.

Nasze Zasady / Kodeks

Skip to content