Koalicja NGO – UM Wrocławia

Koalicja NGO – UM Wrocławia

KOALICJA NGO – UM WROCŁAWIA Współpraca wrocławskiego samorządu z NGO Od 2016 r. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego jest członkiem Koalicji na rzecz współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Czynnie uczestniczymy...
Akademia Dobrego Moderowania

Akademia Dobrego Moderowania

AKADEMIA DOBREGO MODEROWANIA Profesjonalne moderowanie Akademia Dobrego Moderowania realizowana jest przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” okresie 2018 – 2020. Skierowana jest...
Forum dyskusyjne Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu

Forum dyskusyjne Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu

FORUM DYSKUSYJNE GRUP DIALOGU SPOŁECZNEGO WE WROCŁAWIU Wsparcie dla GDS Forum dyskusyjne Grup Dialogu Społecznego oraz grup branżowych to narzędzie internetowe do komunikacji pomiędzy GDS-ami i grupami branżowymi. Jest ono wsparciem dla...
Laboratorium partycypacji

Laboratorium partycypacji

LABORATORIUM PARTYCYPACJI Narzędzia demokracji uczestniczącej Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców. Przede wszystkim...
GDS ds. technologii obywatelskich

GDS ds. technologii obywatelskich

GDS DS. TECHNOLOGII OBYWATELSKICH Idea i cel grupy dialogu społecznego Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. Grupa ma kreować, łączyć i wzmacniać potencjał wrocławskich organizacji pozarządowych, rady osiedli i miejskich...