GLOBALNE RAMY UCZESTNICTWA

Karta Praw Społeczeństwa Obywatelskiego zapewnia globalne ramy dla uczestnictwa ludzi w kształtowaniu ich społeczeństw. Dwustronicowy dokument, który ludzie i organizacje pozarządowe mogą podpisać i używać jako podstawę wspólnego działania, wyraża wspólny zbiór praw obywatelskich i politycznych. W oparciu o powszechnie akceptowane prawa człowieka, wolności i zasady, Karta Obywatelska służy jako punkt odniesienia dla osób żądających ich praw. Może służyć jako narzędzie podnoszenia świadomości, propagowania i promowania. Karta obywatelska promuje solidarność na poziomie lokalnymi, krajowym, regionalnym i globalnym w obronie przestrzeni do udziału w życiu obywatelskim.

PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ JEST ZAGROŻONA

Na całym świecie obywatele doświadczają poważnych sprzeciwów ze strony swoich rządów i stają w obliczu zagrożonych przez rządy zagrożeń pochodzących od podmiotów niepaństwowych, przedsiębiorstw i innych. Według raportu CIVICUS Stan Społeczeństwa Obywatelskiego z 2016 r. istnieją „poważne zagrożenia dla jednej lub więcej swobód obywatelskich w ponad 100 krajach”. Działacze społeczeństwa obywatelskiego muszą obawiać się o swoje życie, a wiele osób już padło ofiarą zaginięcia i morderstwa. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ich personel napotykają na groźby, aresztowania, zamrożone konta bankowe, cofnięte licencje, zablokowane strony internetowe i zamknięcie ich biur.

Rządy z całego świata zaciągają od siebie różne strategie, aby ograniczyć podmioty społeczeństwa obywatelskiego w swoich granicach. W ciągu ostatnich trzech lat ponad sześćdziesiąt krajów wprowadziło ograniczenia przepisów regulujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także prawa dotyczące walki z terroryzmem, mediów, cyberprzestępczości i innych. Aby uzasadnić te prawa i działania ograniczające, państwa tworzą narrację, która osłabia autonomię organizacji społeczeństwa obywatelskiego, osłabiając tym samym organizacje pozarządowe.

Jedną z obecnie popularnych strategii jest zniesławienie znanych działaczy sektora organizacji pozarządowych jako „agentów zagranicznych”. Nacjonalizmem i ksenofobią w wielu krajach na całym świecie, wiele rządów niszczy ruchy i organizacje obywatelskie, twierdząc, że ich praca podważa suwerenność narodową. Oskarżenia te są poparte „dowodem”, takim jak „powiązania” organizacji pozarządowych z zagranicą, w szczególności finansowanie ze źródeł zagranicznych. Jednym z przykładów jest prawo rosyjskie naznaczające organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które otrzymują fundusze z zagranicy jako „agenci zagraniczni”, a tym samym zinstytucjonalizowanie fałszowania i kryminalizacji podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu utworzenia tej ustawy, wiele rządów na całym świecie skopiowało to podejście.

Kolejną strategią stosowaną do ograniczenia podmiotów społeczeństwa obywatelskiego jest powiązanie ich działań z bezpieczeństwem narodowym, w szczególności zagrożenie gwałtownym ekstremizmem i terroryzmem. W imię bezpieczeństwa narodowego często odmawia się prawa do spokojnego zgromadzenia. Często państwa mogą ograniczyć organizacje krytykujące rząd, klasyfikując je jako ekstremistów. Human Rights Watch przywołuje wyjątkowo nędzny przykład z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie działacze mówiący przeciw prezydentowi Kabili byli „więzieni, pobici i grożono im po zorganizowaniu pokojowych protestów” na podstawie „spiskowych” działań terrorystycznych” lub „gwałtownego powstania.” Kilka krajów – takich jak Kambodża, Egipt, Tadżykistan, Indie, Chiny, Pakistan i Bangladesz – ogranicza pomoc zagraniczną dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, twierdząc, że jest to konieczne do walki z terroryzmem.

KARTA OBYWATELSKA TO PRAWO LUDZI DO UCZESTNICTWA

Aby zapewnić przestrzeń do udziału w życiu obywatelskim, wszyscy, którzy cenią prawa obywatelskie, muszą połączyć siły do ​​obrony przestrzeni obywatelskiej. Choć działacze i organizacje społeczeństwa obywatelskiego walczą codziennie o swoją przestrzeń w swoich krajach i społecznościach, przyczyna ta jest wzmocniona, gdy stoją na arenie międzynarodowej. Jako punkt wyjścia, podczas gdy w ostatnich latach podjęto szereg międzynarodowych inicjatyw na rzecz obrony przestrzeni obywatelskiej, aktorzy społeczeństwa obywatelskiego nie dysponowali silną i wspólną definicją terminów i kształtu chronionej przestrzeni obywatelskiej. Aby wypełnić tę lukę, nieformalne spotkanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które odbyło się w Bangkoku w listopadzie 2015 r., zwróciło się do Międzynarodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego o pomoc w opracowaniu Karty Obywatelskiej.

Karta obywatelska, skierowana do aktywistów społeczeństwa obywatelskiego i ich organizacji, łączy osoby zaangażowane w codzienną walkę o przestrzeń obywatelską – na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Po pierwsze, przyciąga najistotniejsze warunki uczestnictwa obywatelskiego w sposób łatwy do zrozumienia. Po drugie służy ona globalnym ramom odniesienia dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego o ich prawach zapisanych w prawie międzynarodowym. Po trzecie, potwierdza prawa ludzi do udziału w kształtowaniu ich społeczeństw. Karta obywatelska zapewni bardziej skuteczną podstawę do kampanii i propagowania partycypacji obywatelskiej, a także do promowania międzynarodowej solidarności z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i aktywistów w określonym kraju lub regionie.

Podpisz Kartę Praw Społeczeństwa Obywatelskiego: civiccharter.org