Działalność naszej Fundacji w dużej mierze jest realizowana w mieście, na wrocławskich osiedlach. Od samego początku istnienia organizacji dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności. To nasza misja. Przełomem dla naszej organizacji był moment połączenia z grupą nieformalną – Inicjatywa WrObywatel. Oficjalnie doszło do niego 19 kwietnia 2017 r. Przyjęliśmy wówczas 15 Tez Miejskich, które zostały ustanowione na IV Kongresie Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim, który odbył się 18-20 września 2015 r. Więcej: https://soctechlab.org/o-nas/ruch-miejski/

W maju 2020 r. podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do Kongresu Ruchów Miejskich. Pozyskaliśmy rekomendacje dwóch organizacji założycielskich, tj. Czas Mieszkańców z Torunia oraz PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie z Pruszcza Gdańskiego i organizacji członkowskiej Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi. Decyzją Zarządu KRM zostaliśmy przyjęci do KRM jako członek zwyczajny.

Kongres Ruchów Miejskich skupia organizacje, działaczki i działaczy miejskich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Przekonania te stanowią nasz wspólny „miastopogląd”. Wartości, na których jest on oparty, to:

  • Rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. – trwały, chroniący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi.
  • Partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie mniejszości.
  • Społeczna solidarność strzegąca równości szans, sprawiedliwych relacji społecznych  i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności.

TEZY MIEJSKIE rozwijają te wartości w odniesieniu do różnych obszarów życia miasta. To stwierdzenia dla nas najważniejsze, pod którymi podpisujemy się i którymi kierujemy się w naszych działaniach.