CERTYFIKATY CZŁONKOSTWA

LOGOTYP PARTNERA

ZAKRES DZIAŁAŃ

  • udział w wydarzeniach organizowanych przez OFOP
  • udział w proponowaniu zmian legislacyjnych w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce
  • jesteśmy członkiem OFOP od 2017 r.
  • zgłaszanie propozycji zmian w zakresie współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi
  • aktywne uczestnictwo we Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
  • aktywne uczestnictwo w Koalicji na rzecz wrocławskiego modelu współpracy Gminy Wrocław i wrocławskich NGO

– udział w szkoleniach specjalistycznych oraz seminariach, konferencjach tematycznych
– zgłaszanie zmian prawnych, organizacji w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw – głównie w zakresie współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi
– udział w projektach organizowanych przez Zachodnią Izbę Gospodarczą (np. w zakresie stanowienia prawa lokalnego)
– konsultacje w zakresie działań CSR, czyli Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu
– jesteśmy członkiem ZIG od 2017 r.

– udział w szkoleniach specjalistycznych oraz seminariach i konferencjach z obszaru funkcjonowania organizacji pozarządowych
– korzystanie z pomieszczeń do prowadzenia konsultacji indywidulanych / doradztwa, warsztatów, szkoleń, konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– wdrażanie Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018 – 2022 w obszarze 5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego we Wrocławiu

– aktywne uczestnictwo w Kongresach Ruchów Miejskich (dotychczas:IV Kongres Ruchów Miejskich, Gorzów Wielkopolski, 18–20 września 2015 oraz VI Kongres Ruchów Miejskich, Ostróda i Iława, 21-23 czerwca 2019)
– jesteśmy członkiem KRM od 2020 r.

– aktywne uczestnictwo w Koalicji na rzecz wrocławskiego modelu współpracy Gminy Wrocław i wrocławskich NGO
– udział w wydarzeniach organizowanych przez DFOP
– udział w proponowaniu zmian legislacyjnych w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce
– jesteśmy członkiem DFOP od 2017 r.

– aktywne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez PIFS
– korzystanie z wypracowanych standardów – Kodeks Dobrych Praktyk
– jesteśmy członkiem PIFS od 2020 r.

– list intencyjny o wzajemnej współpracy od 2015 r.
– współpraca z Biurem Karier w zakresie wolontariatu, praktyk czy stażu dla studentów uczelni w Fundacji
– konsultacje merytoryczne w zakresie tworzenia i realizowania projektów społecznych

– stałe uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych w zakresie prowadzenia archiwum społecznego, m.in. digitalizacji materiałów, korzystania z Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA), tworzenia i opracowywania zbiorów itd.;
– konsultacje w zakresie uwarunkowań prawnych prowadzenia archiwum społecznego (np. RODO, umowy, przekazanie dokumentacji);
– udział w seminariach i konferencjach w obszarze prowadzenia archiwum społecznego
– należymy do Sieci Archiwów Społecznych od 2017 r.

Zdjęcie by Jar.ciurus na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.