Tydzień #smartcity

Nasza Fundacja była partnerem programu edukacyjnego This is SMART. W ramach tygodnia #smartcity zorganizowano cykl trzech eksperckich spotkań online, a w weekend hackathon. W ramach webinariów zaprezentowano takie tematy jak: Odczarować Smart City. Czy miasta mogą być Smart? (dr. hab inż. Aleksander Orłowski, profesor Politechniki Gdańskiej), Miasta i biznes dla klimatu: #CircularEconomy (Agata Miryn – Sienkiewicz, Next Good Thing) oraz IoT na bazie gotowych komponentów – tips and tricks (Mirosław Pałysiewicz, Fundacja CUMY). Celem zaprezentowanych tematów online było przybliżenie zainteresowanym idei Smart City, wskazania jej powiązania z ekologią, podkreślenie wagi tematu i zainspirowanie do podejmowania oddolnych działań w miastach.

Idea This is SMART

Organizatorzy wydarzenia, wskazywali, że celem projektu było przybliżenie publiczności, co dziś znaczy “smart city”. Poprzez organizację webinariów i hackathonu chcieli zainteresować włodarzy miast, mieszkańców i właścicieli firm tematem łączenia rozwiązań technologicznych z ekologią, zmniejszaniem konsumpcji i zużycia energii. Zależało im, by zachęcić odbiorców do podjęcia konkretnych działań w temacie zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego i działań na rzecz ochrony klimatu na skalę miejską.

Hackathon

Po oficjalnym rozpoczęciu, swoją prelekcję pn. O działaniach polskich miast w kierunku Smart City zaprezentowała J. Kądziołka – Szylko z Kraków dla Mieszkańców. Prelekcję Wizje przyszłości miasta – shift cards przedstawiła M. Pałka z Instytutu Kultury Miejskiej. W kolejnym dniu wydarzenia zastosowano metodologię Design Thinking w pracy zespołów przy równoległym procesie edukacyjnym dzielącym się na pięć faz: Faza 1 – Odkrywanie (desk research, IDI, tworzenie person, mapy empatii, moodboard, customer journey map); 2: Definiowanie problemu (Design Challenge); 3: Generowanie pomysłów i trendy (generowanie pomysłów, karta pomysłów); 4: Prototypowanie; 5: Testowanie (testowanie prototypów). Wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie. Między poszczególnymi fazami, prelekcję O roli aplikacji mobilnej w miejskiej dystrybucji żywności przedstawiła K. Woźniak Too Good To Go. Godne uwagi uzupełnieniem, było szkolenie Lean Canvas przeprowadzone przez A. Hinc HiBusiness czy szkolenie z prezentacji pomysłów M. Moksa z O4 Coworking. Reasumując, całość zakończyła się prezentacjami projektów poszczególnych zespołów, prac Jury, w której udział z ramienia naszej Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wziął Damian Wojciech Dudała, a partnerów Kongresu Ruchów Miejskich – Sylwia Widzisz-Pronobis oraz Krzysztof Tańcula.

Nasze follow-up

W naszej opinii warto takie inicjatywy wspierać. Niewątpliwie, hackhaton jest swoistą kuźnią idei, pomysłów, a nawet projektów na różnym poziomie zaawansowania. To możliwość zaangażowania różnych partnerów i uczestnictwa na różnych poziomach współpracy. Nie zawsze musi to być MVP. Istotnie, przedsięwzięcia tego typu dają wiele inspiracji. Prawdopodobnie, ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Jesteśmy organizacją, która w swoim DNA działań ma twórcze wykorzystywanie i łączenie badań, kreatywności i technologii. Projektujemy i realizujemy innowacyjne rozwiązania dla społecznie ważnych problemów. Szczególnie na poziomie miejskim. Reasumując, będziemy tworzyć i wspierać podobne inicjatywy.