IDEA

Celem Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii jest promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz zachęcanie do ich tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Festiwal jest wydarzeniem międzynarodowym i cyklicznym, organizowanym co roku. W każdym roku będzie inny temat przewodni. W bieżącym roku kalendarzowym – 2022, tematem przewodnim jest „lokalność”.

Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii 2022 to wydarzenie dwudniowe. W pierwszym dniu Festiwalu odbędą się panele dyskusyjne i prezentacja 9. tematów dotyczących innowacji społecznych i technologii obywatelskich, które dotyczą społeczności lokalnych w Polsce lub za granicą. Tematy te zostaną zaprezentowane w ramach 3. bloków tematycznych: Badania nad społecznością lokalną, Kapitał społeczny społeczności lokalnych oraz Technologie obywatelskie. Natomiast w drugim dniu Festiwalu odbędą się warsztaty tematyczne.

PROPOZYCJE WYSTĄPIEŃ

Aktualnie zachęcamy do składania propozycji wystapień. Prezentacje wybranych innowacji społecznych czy technologii obywatelskich powinny dotyczyć działań na rzecz społeczności lokalnej. Propozycje należy zgłosić poprzez zakładkę “Rejestracja“. Zgłoszenia propozycji wystąpień (abstraktów) przyjmujemy do 4 września 2022 r.

TIMELINE WYDARZENIA
TIMELINE WYDARZENIA
08/08/2022

I Komunikat o Festiwalu

Rozpoczęcie przyjmowania propozycji wystąpień (abstraktów).
04/09/2022

Zakończenie przyjmowania propozycji wystapień

12/09/2022

Informacja zwrotna dla autorów zgłoszeń

Po dokonaniu wyboru, zgłaszający swoje propozycje wystapień otrzymają informacje zwrotne.
15/09/2022

II Komunikat o Festiwalu

Publikacja pełnego programu Festiwalu wraz z warsztatami i uruchomienie rejestracji.
10/10/2022

Informacja zwrotna o uczestnictwie

Osoby zainteresowane uczestnictwem otrzymają informację zwrotną.
20/10/2022

Dzień I – Festiwal

21/10/2022

Dzień II – Warsztaty tematyczne

DLA KOGO

Wydarzenie kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli/-ek:

  1. Działów CSR/ESG odpowiedzialnych za realizację działań na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie uwzględniając zrównoważony rozwój lokalny.
  2. Nauki, zajmujący się tematyką funkcjonowania tworzenia i implementowania innowacji społecznych i technologii obywatelskich w społeczności lokalnych.
  3. Organizacji III sektora, które działają na rzecz społeczności lokalnych poprzez tworzenie i implementowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich.
  4. Jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za działania na rzecz społeczności lokalnych (na poziomie miejskim, miejsko-wiejskim, wiejskim).

CO OFERUJEMY, CZYLI RZECZ O KORZYŚCIACH

DOBRE PRAKTYKI

CIEKAWE i INSPIRUJĄCE INNOWACJE SPOŁECZNE i CIVIC TECH, które wspierają społeczność lokalną.

SIECIOWANIE

FESTIWAL to PRZESTRZEŃ wymiany IDEI, DOŚWIADCZEŃ i nawiązywania KONTAKTÓW oraz WSPÓŁPRACY.

SPOŁECZNOŚĆ

HUB dla TWÓRCÓW i BADACZY innowacji społecznych i civic tech. DEDYKOWANY kanał na SLACK.

EDUKACJA

Inne WYDARZENIA EDU DEDYKOWANE INNOWACJOM SPOŁECZNYM i CIVIC TECH.

MAGAZYN

MOŻLIWOŚĆ PUBLIKOWANIA w Magazynie Innowacji Społecznych i Technologii SOC TECH LAB.

ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA

WROCŁAW MIEJSCEM SPOTKAŃ

Adres miejsca wydarzenia zaprezentujemy na początku września br.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjnym Wrocławia autorstwa AEKH Wrocław.

PATRONAT BIZNESOWY

PATRONATY HONOROWE