Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Tuż przed Dniem Samorządu Terytorialnego, polskiego święta obchodzonego corocznie 27 maja, uchwalonego przez Sejm RP w 2000 r., wpłynęły do naszej Fundacji podziękowania od Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

„Szanowni Państwo! 27 maja, uchwalony jako Dzień Samorządu Terytorialnego jest okazją do wyrażenia podziękowań za Państwa wsparcie systemu samorządności lokalnej. Jako przedstawiciele „Małych Ojczyzn”, czujemy się upoważnieni do wyrażania słów uznania dla Państwa pracy, którą wykorzystujemy w swoich działaniach. Wyrażamy nadzieję, że w dalszym ciągu będą Państwa podejmować inicjatywy i przedsięwzięcia, których samorząd terytorialny będzie beneficjentem. Wszystkiego Najlepszego!

My również dziękujemy i zapewniamy o naszej stałej, niezmąconej pracy na rzecz społeczności lokalnych.