DOKTORANCI O STUDIACH DOKTORANCKICH

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Damian Wojciech Dudała, na zaproszenie Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, uczestniczył w debacie poświęconej obecnemu stanowi studiów doktoranckich w Polsce oraz doktorantów w systemie szkolnictwa wyższego.

Debata odbyła się 15 listopada 2014 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

PRELEGENCI DEBATY

  • mgr Krzysztof Budka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ekspert PKA, Prezes Fundacji Alumno, organizator wielu wydarzeń związanych ze szkolnictwem wyższym w Polsce)
  • mgr Kinga Masłoń – Akademia Ignatianum (EURODOC Mobility Group)
  • mgr Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (członek Zarządu KRD i Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością w kadencji 2012/2013)
  • mgr Maciej Sykut – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Rolniczych)
  • mgr Agnieszka Kaźmierczak – Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie (Przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich).

KLUCZOWE TEMATY DEBATY

  • parametryzacja i ocena osiągnięć doktorantów;
  • finansowanie studiów doktoranckich;
  • zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym;
  • sytuacja doktorantów z niepełnosprawnością;
  • umiędzynarodowienie studiów doktoranckich.