Osoby zainteresowane uczestnictwem otrzymają informację zwrotną.