Po dokonaniu wyboru, zgłaszający swoje propozycje wystapień otrzymają informacje zwrotne.