Rozpoczęcie przyjmowania propozycji wystąpień (abstraktów).