CSR

Globalne zmiany w Społecznie Odpowiedzialnym Biznesie – wskazania dla polskich przedsiębiorstw

NADCHODZĄCE ZMIANY W ostatnich latach jesteśmy świadkami dużych zmian w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Następuje zmiana społeczna, w której CSR dla przedsiębiorstw nie jest już dobrowolny a wymagany. Rośnie liczba przedsiębiorstw, które społeczną odpowiedzialność rozwijają z poziomu podstawowego do strategicznego. Obserwując globalne przedsiębiorstwa możemy zauważyć rosnący wpływ ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów w takich kwestiach jak edukacja, prawa…

Czytaj więcej
Prawo

Społeczny Raport Alternatywny – Art. 17 – Ochrona integralności osobistej

KONWENCJA ONZ W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Władze Polski przygotowały sprawozdanie z realizacji Konwencji. Drugie sprawozdanie przygotowuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma za zadanie monitorowanie wdrażania zapisów Konwencji. RAPORT ALTERNATYWNY NGO W tym samym czasie, środowisko organizacji pozarządowych przygotowuje raport alternatywny wobec raportu przygotowanego przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich. Społeczny raport alternatywny…

Czytaj więcej
Organizacje pozarządowePrawo

Społeczny Raport Alternatywny – Art. 32 – Współpraca międzynarodowa

KONWENCJA ONZ W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Władze Polski przygotowały sprawozdanie z realizacji Konwencji. Drugie sprawozdanie przygotowuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma za zadanie monitorowanie wdrażania zapisów Konwencji. RAPORT ALTERNATYWNY NGO W tym samym czasie, środowisko organizacji pozarządowych przygotowuje raport alternatywny wobec raportu przygotowanego przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich. Społeczny raport alternatywny…

Czytaj więcej
Prawo

Fundacja przystąpiła do Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

NA POMOC NIESAMODZIELNYM Zarząd Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego po zapoznaniu się z działaniami Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” podjął uchwałę o przystąpieniu do Koalicji i wspieraniu jej działań w możliwie najszerszym kontekście. Fundacja obserwując i doświadczając problemy związane z codziennym funkcjonowaniem osób niesamodzielnych w pełni popiera Deklarację Koalicji. Zdaniem Fundacji to bardzo potrzebna i pilna zarazem inicjatywa. Deklaracja jest spójna ze strategią Fundacji i podejmowanymi…

Czytaj więcej