Organizacje pozarządowePrawo

Premiera Raportu z realizacji tzw. „własnej inicjatywy” w wybranych samorządach w latach 2018-2020

Własna inicjatywa NGO Podjęliśmy się zbadania tematu jakim jest realizacja art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dwóch powodów. Po pierwsze, w toku prowadzonych przez naszą Fundację różnych projektów dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym o charakterze badawczym, zauważamy częsty brak wiedzy wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat ww. art. 12. Po drugie, otrzymujemy…

Czytaj więcej
Administracja publicznaMiasto

Dzień Samorządu Terytorialnego

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza Tuż przed Dniem Samorządu Terytorialnego, polskiego święta obchodzonego corocznie 27 maja, uchwalonego przez Sejm RP w 2000 r., wpłynęły do naszej Fundacji podziękowania od Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. „Szanowni Państwo! 27 maja, uchwalony jako Dzień Samorządu Terytorialnego jest okazją do wyrażenia podziękowań za Państwa wsparcie systemu samorządności lokalnej. Jako przedstawiciele „Małych Ojczyzn”, czujemy się upoważnieni do wyrażania słów uznania dla…

Czytaj więcej
MiastoRuch Miejski

VII Kongres Ruchów Miejskich w Lublinie

O WOLNE, ZIELONE, SOLIDARNE MIASTO! Tematem wiodącym VII Kongresu, który odbędzie się w Lublinie w dniach 25-27 czerwca 2021 r. będą wyzwania, które stają przed Kongresem Ruchów Miejskich i miastami po pandemii i w dobie kryzysu klimatycznego. 10 lat Kongresu Ruchów Miejskich 2011-2021 Kongres Ruchów Miejskich to ogólnopolskie forum miejskich aktywistów i działaczy lokalnych z całego kraju. W wielu kwestiach odosobnione działania lokalne są niewystarczające,…

Czytaj więcej
Badania społeczneKompetencje

Zarządzanie sobą – zaproszenie do udziału w wywiadzie grupowym

Nieodłączny element naszego życia Każdego dnia podejmujemy różne decyzje. Podejmujemy je na różne sposoby. Skutki tych decyzji mają znaczenie nie tylko bezpośrednio dla nas, ale także naszych bliskich, współpracowników i otoczenie. Warto zatem zastanowić się, czy podejmowane decyzje są spójne z naszymi wartościami, marzeniami i potrzebami? Czy potrafimy planować i ustalać priorytety, rozpoznawać i rozwijać swoje moce strony? Czy potrafimy skutecznie motywować siebie…

Czytaj więcej