Administracja publicznaMiasto

Dzień Samorządu Terytorialnego

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza Tuż przed Dniem Samorządu Terytorialnego, polskiego święta obchodzonego corocznie 27 maja, uchwalonego przez Sejm RP w 2000 r., wpłynęły do naszej Fundacji podziękowania od Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. „Szanowni Państwo! 27 maja, uchwalony jako Dzień Samorządu Terytorialnego jest okazją do wyrażenia podziękowań za Państwa wsparcie systemu samorządności lokalnej. Jako przedstawiciele „Małych Ojczyzn”, czujemy się upoważnieni do wyrażania słów uznania dla…

Czytaj więcej
Administracja publicznaMiasto

Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier – zaproszenie do współpracy

Likwidacja barier rozwojowych W połowie kwietnia 2021 r. wpłynęło do naszej Fundacji pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od Ministra – Członka Rady Ministrów, p. Michała Cieślaka. W piśmie tym Minister wskazuje, że „Od czasu odrodzenia samorządności oraz wprowadzenia kluczowych reform Rzeczypospolita stała się członkiem UE, nastąpił postęp technologiczny oraz zmieniły się problemy i oczekiwania obywateli. Przykładem mogą być ochrona środowiska…

Czytaj więcej
Administracja publicznaZrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji – rola NGO

Na rynku lektur w zakresie społecznej odpowiedzialności, pojawiła się publikacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji. Przewodnik dla administracji centralnej”, pod redakcją L. Anam, P. Zygier, A. Saczuk i CSRinfo. Jak piszą autorzy, publikacja powstała w wyniku prac grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności administracji, będącej częścią Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – działającego…

Czytaj więcej
Administracja publicznaZrównoważony rozwój

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym – relacja

Z inicjatywy Grupy roboczej ds. społecznie odpowiedzialnej administracji zorganizowano konferencję on-line pn. „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”, która odbyła się 15.01.2021 r. Podczas konferencji poruszono m.in.: stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w działaniach administracji publicznej, zaprezentowano przykłady praktyk podejmowanych przez urzędy i instytucje w tym zakresie, podjęto dyskusję na temat wyzwań dla zrównoważonych miast i społeczności, skutecznej współpracy i tworzenia wspólnej wartości…

Czytaj więcej