CSRZrównoważony rozwój

Spotkanie Sygnatariuszy Karty Różnorodności – kwiecień 2021

Karta Różnorodności 27 kwietnia 2021 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnym spotkaniu Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Nasza Fundacja jest sygnatariuszem od 1 maja 2017 r. (numer 160). Obecnie w Polsce jest 300 Sygnatariuszy. Opiekunem Karty jest Orange Polska a patronem Rzecznik Praw Obywatelskich. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego. Każda…

Czytaj więcej
Organizacje pozarządoweZrównoważony rozwój

Barometr wpływu także dla NGO

IDEA BAROMETRU Barometr wpływu to narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – Agendy 2030 w Polsce. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu. Zawiera on 30 wskaźników mierzących kluczowe…

Czytaj więcej
CSRZrównoważony rozwój

Spotkanie Sygnatariuszy Karty Różnorodności – luty 2021

KARTA RÓŻNORODNOŚCI 17 lutego 2021 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w pierwszym spotkaniu Sygnatariuszy Karty Różnorodności. nasza Fundacja jest sygnatariuszem od 1 maja 2017 r. (numer 160). Obecnie w Polsce jest 300 Sygnatariuszy. Opiekunem Karty jest Orange Polska a patronem Rzecznik Praw Obywatelskich. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego. Każda…

Czytaj więcej
CSRZrównoważony rozwój

SDG Global Festival of Action

V EDYCJA ŚWIATOWEGO FESTIWALU SDG ACTION Będzie to piąta edycja Światowego Festiwalu Działania ONZ w zakresie SDG. Festiwal jest corocznym spotkaniem globalnej społeczności SDG, wspieranym przez kampanię działania ONZ na rzecz SDG. Kampania wspierana jest przez niemiecki rząd federalny i partnerów ze wszystkich sektorów i regionów. Ogólny cel kampanii: znalezienie nowych sposobów inspirowania, mobilizowania i łączenia ludzi oraz organizacji w celu realizacji…

Czytaj więcej