Badania społeczneLokalność

Aktywność mieszkańców Wielkiej Wyspy – zaproszenie do udziału w wywiadzie grupowym

Dobro wspólne Wielkiej Wyspy Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego powstała z inicjatywy mieszkańców Wielkiej Wyspy w 2014 r. Jej misją jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Misja ta realizowana jest poprzez diagnozę problemów społecznych i identyfikację kapitału ludzkiego. A także: działania związane z tożsamością lokalną. animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.…

Czytaj więcej
Badania społeczneLokalność

Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Słów kilka po premierze publikacji

Lokalnie, razem i skutecznie 26 kwietnia 2021 r. odbyło się seminarium, podczas którego nastąpiła premiera publikacji pn. „Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka” oraz omówienie wyników badań dotyczących jej skuteczności. Seminarium odbyło się w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Z kolei Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju…

Czytaj więcej
AktywizmLokalność

Organizowanie społeczności lokalnej – praca środowiskowa

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA Mianem społeczności lokalnej określa się zbiorowość zamieszkującą wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnych interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca.1 Podobnie w Słowniku Socjologicznym pod red. K. Olechnickiego i P. Załęckiego, że społeczność lokalna to zbiorowość zamieszkująca pewne wspólne terytorium (środowisko lokalne, określoną przestrzeń…

Czytaj więcej
LokalnośćRozwój

Podsumowanie warsztatów psychologicznych dla mieszkańców Wielkiej Wyspy

W tym szczególnym dla nas wszystkich, trudnym czasie pandemii, mieliśmy przyjemność przeprowadzić cykl pięciu warsztatów psychologicznych pn. Jak skutecznie zadbać o zdrowie psychiczne i równowagę w czasie pandemii? Zajęcia odbyły się w listopadzie i grudniu 2020 r. w formule on-line. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Osiedlowego Punktu Obywatelskiego prowadzonego przez naszą Fundację. Oferta skierowana była do dorosłych mieszkańców osiedli: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie…

Czytaj więcej