Organizacje pozarządowePrawo

Premiera Raportu z realizacji tzw. „własnej inicjatywy” w wybranych samorządach w latach 2018-2020

Własna inicjatywa NGO Podjęliśmy się zbadania tematu jakim jest realizacja art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dwóch powodów. Po pierwsze, w toku prowadzonych przez naszą Fundację różnych projektów dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym o charakterze badawczym, zauważamy częsty brak wiedzy wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat ww. art. 12. Po drugie, otrzymujemy…

Czytaj więcej
PrawoTechnologie

Postulaty FIBiRL do Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Transformacja cyfrowa Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027. Także innych instrumentów krajowych i unijnych. Zakładane cele Programu budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce, udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni…

Czytaj więcej
Organizacje pozarządowePrawo

Poparliśmy postulaty NGO dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce

POSTULATY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Nasz Fundacja popiera wypracowane 16 postulatów dotyczących perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce, które opracowały organizacje skupione wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To kluczowe postulaty i uwagi w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem Umowy Partnerstwa. Zgadzamy się również z opinią, że należy wydłużyć trwający proces konsultacji projektu Umowy Partnerstwa oraz realny dialog…

Czytaj więcej
PrawoZdrowie

Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Personalizacja – Deinstytucjonalizacja

ZAPROSZENIE Z KANCELARII PREZYDENTA RP W połowie lutego 2021 r. prezes Zarządu naszej Fundacji otrzymał zaproszenie z Kancelarii Prezydenta RP do udziału w Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Personalizacja – Deinstytucjonalizacja. W programie spotkania jest m.in. Prezydenta RP, przedstawicieli grupy inicjatywnej sygnatariuszy apelu oraz Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. Forum Deinstytucjonalizacji pomyślane jest jako platforma debaty i wymiany doświadczeń…

Czytaj więcej