CIVIC TECH & BEZPIECZEŃSTWO

Serdecznie zapraszamy na kolejne webinarium w ramach cyklu Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem. Spotkanie pn. Bezpieczeństwo w mieście odbędzie się 3 marca 2021 r. w godz. 17:30 – 19:00. Transmisja na żywo na głównym kanale facebookowym Fundacji instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.

CIVIC TECH

Od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem technologii obywatelskich w organizacji sektora publicznego i świadczeniu usług publicznych na poziomie miejskim. Technologie obywatelskie to cyfrowe rozwiązania, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujące aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu swoich funkcji publicznych, jak i wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów. CivicTech rozwiązują problemy miejskie m.in. zakresie infrastruktury transportowej, drogowej, ochrony środowiska, ekologii, odpadów, zieleni czy bezpieczeństwa. Rozwiązania cyfrowe wpisują się także w ideę Smart City 3.0, w którym to modelu obywatele miast są w centrum zainteresowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Kolejne spotkanie w ramach cyklu zostanie poświęcone technologiom obywatelskim, które pozwalają mieszkańcom i samorządowi zadbać o bezpieczeństwo w mieście. Są to takie rozwiązania cyfrowe, które na bieżąco informują mieszkańców o alarmach i ostrzeżeniach, niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, sytuacją związanej z pandemia Covid-19, lokalnych utrudnieniach, np. wynikających z blokady dróg w wyniku wypadku, awariach komunikacji miejskiej. To także takie narzędzia, które pozwalają mieszkańcom n.p. na zgłaszanie problemów z parkowaniem, wandalizmem, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Z kolei samorząd korzystając z tych rozwiązań, może monitorować na bieżąco sytuację w mieście i odpowiednio reagować.

Podczas webinarium będziemy rozmawiać o ww. narzędziach, faktycznej potrzebie korzystania z nich przez mieszkańców i ich efektywności. Spróbujemy znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania Czy bezpieczeństwo nadąża za nowymi technologiami? Czy technologie obywatelskie zapewniają bezpieczeństwo w zakresie transparentnej wymiany informacji między mieszkańcami, miastem, jednostkami centralnymi i jednostkami służb miejskich, policją? Czy technologie obywatelskie przeciwdziałają i zwalczają przestępczość w miastach?

GOŚCIE WYDARZENIA

  • Krzysztof Izdebski – Prawnik i aktywista społeczny. Od wielu lat związany z III sektorem, posiada również doświadczenie urzędnicze. Dyrektor programowy w Fundacji ePaństwo. Specjalizuje się w prawnych i praktycznych aspektach dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej i przeciwdziałaniu korupcji. Autor wielu publikacji, w tym dotyczących algorytmów tworzonych na zlecenie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadził wiele litygacji strategicznych. Bierze udział w tworzeniu narzędzi informatycznych Fundacji ePaństwo, takich jak rejestr.io czy sejmometr.pl.
  • Sergiusz Parszowski – Lider zespołu eksperckiego Instin.pl. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych: “Ochrona Mienia i Informacji”, “Security&Alarm Systems”, “A&S Polska”.
  • Rafał Porada – Kierownik Biura Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Samorządowiec z blisko 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Certyfikowany Ekspert w dziedzinie inteligentnego Zarządzania Miastem, a także specjalista w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Odpowiada za realizację i utrzymanie wielu projektów informatycznych oraz koordynuje działania związane z wdrażaniem idei Smart City w mieście Przemyślu. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy e-usług oraz wykorzystywania technologii informacyjnych.

Moderator: Damian Wojciech Dudała, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.

Tłumaczka polskiego języka migowego: Aleksandra Szalek-Palmowska, Polski Związek Głuchych, Oddział we Wrocławiu.

PATRONAT