Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich. Celem spotkań jest debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich, czyli rozwiązań obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych, organizacje pozarządowe w swoich działaniach i mieszkańców chcących brać aktywny udział w zarządzaniu miastem.

Termin: 25.06.2020 r., godz. 14:00 -16:00.

Miejsce: Centrum SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.

Temat przewodni: Beneficjenci działań NGO po pandemii – wyzwania

Agenda spotkania:
14:00 – 14:10 – Przedstawienie dotychczasowych działań GDS-u
14:10 – 14:30 – Raport Klon-Jawor: Organizacje pozarządowe wobec pandemii – 2020 i refleksje po panelu dyskusyjnym „Technologie w NGO – szanse i zagrożenia”
14:30 – 15:30 – Dyskusja
15:30 – 15:35 – Podsumowanie

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, rad osiedli, podmiotów publicznych i prywatnych oraz grup środowiskowych, zaangażowanych oraz pragnących zaangażować się w dialog społeczny we Wrocławiu.

Moderatorzy:
Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego / Departament Spraw Społecznych / Urząd Miejski Wrocławia
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Informacje o zaleceniach i wymogach sanitarnych wydarzenia: http://www.sektor3.wroclaw.pl/centrum-sektor-3-ponownie-otwarte-dla-beneficjentow/

Grupy Dialogu Społecznego (GDS): Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO – pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.