Wyzwania, trudności i zagrożenia w pracy we wrocławskim III sektorze

Drogie osoby z wrocławskich NGO i ruchów nieformalnych, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach dotyczących wyzwań, trudności i zagrożeń w pracy/działalności we wrocławskim III sektorze. Chcemy poznać Wasze opinie na ten temat. Wspólnie przyjrzyjmy się obecnej sytuacji.

Grupa Branżowa

Badanie zostało przygotowane przez wrocławską Grupę branżową ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu w NGO. Grupę branżową, która działa od czerwca 2020 r. tworzą: Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział we Wrocławiu, Fundacja DO, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella”, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii “Evolutio” oraz dr Marzena Cypryańska-Nezlek wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu SWPS.

Celem grupy jest poznanie skali problematyki wypalenia zawodowego wśród aktywistek i aktywistów oraz działaczy wrocławskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Od początku wspiera nas w tych działaniach Uniwersytet SWPS w osobie dr Marzeny Cypryańskiej-Nezlek. Doktor Cypryańska-Nezlek jest koordynatorką ogólnopolskiego badania “Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych”). Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas 2. konferencji w 2020 r. Wydarzenia te zorganizowano pod auspicjami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (w lutym i czerwcu 2020 r.).

Wierzymy, że wspólnie możemy zadbać i wzmacniać dobrostan naszych koleżanek i kolegów z pozarządowego środowiska. Może się to przełożyć się na jakość działań, zrozumienie, rozpoznanie i skuteczniejsze przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu jak i  kryzysowi psychicznemu. Zależy nam na poszerzeniu świadomości istniejącej i coraz bardziej rozwijającej się problematyki wypalenia zawodowego. Zwłaszcza wśród aktywistek i aktywistów oraz działaczy wrocławskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Dlatego też, zapraszamy do udziału w badaniu. Dane, które zbieramy są całkowicie poufne. Badanie potrwa do 15 czerwca 2021 r.