DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy: Asystenta/-ki Zarządu.

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze organizacji pracy zarządu, przygotowywania dokumentacji i komunikacji z interesariuszami.

ZADANIA:

 1. Obsługa spotkań zewnętrznych on-line z interesariuszami (np. biznes, Ministerstwo, JST, NGO).
 2. Przygotowywanie odpowiednich materiałów i informacji dla zarządu.
 3. Przygotowywanie prezentacji na potrzeby zarządu.

WYMAGANIA:

 1. Zainteresowanie obsługą administracyjno-organizacyjną zarządu.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Wysokie umiejętności komunikacyjne i łatwe nawiązywanie kontaktów.
 4. Gotowość do pracy on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Trello, pakietu Google Drive, ZOOM.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

OFERUJEMY:

 1. Umowa o wolontariat.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Udział w szkoleniach.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z misją i celami Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie funkcjonowania Fundacji.
 6. Poznanie specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i za granicą.

Zgłoszenie zawierające CV i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 28 lutego 2021 r.

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Obszary działań to: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.