OBYWATELSKI BISKUPIN

Młodzież gimnazjalna i licealna będzie zachęcać mieszkańców Biskupina we Wrocławiu do zaangażowania się i wzięcia udziału w głosowaniu na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.

W głosowaniu, które rozpocznie się 15 września a zakończy 29 września, mieszkańcy Wrocławia będą mogli zagłosować tylko jeden raz oddając głos na max 3 projekty. Numery projektów można typować niezależnie od progów kwotowych, w których się one znajdują. Głosować może osoba pełnoletnia, podając imię, nazwisko i numer PESEL. Głosujący musi być mieszkańcem Wrocławia. Jednak nie musi być tu zameldowany (np. student zameldowany jest w Poznaniu, a we Wrocławiu studiuje). Głosowanie będzie możliwe elektronicznie lub tradycyjnie na kartach papierowych. Wyniki głosowania zostaną podane po podliczeniu głosów, najpóźniej w październiku.

Zanim młodzież wyruszy w teren, aby rozdawać ulotki i rozmawiać z mieszkańcami Biskupina, weźmie udział w warsztatach przygotowanych przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Podczas warsztatów zdobędzie wiedzę o idei budżetu obywatelskiego i projektach zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Pozna projekty dla osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice i dobre praktyki w zakresie promowania lokalnych inicjatyw. Pozyska również wiedzę o współpracy z lokalną społecznością, a także podniesie umiejętności interpersonalne.

Do akcji „Obywatelski Biskupin” włączyło się Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta oraz Gimnazjum nr 20 im. Profesora Alfreda Jahna we Wrocławiu.

Więcej informacji: Wrocławski Budżet Obywatelski 2014.