DOŁĄCZ DO GRONA PROFESJONALNYCH MODERATORÓW

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszeniem Mediatorów Gospodarczych serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Akademii Dobrego Moderowania, która jest realizowana okresie 2018 – 2020. ADM to cykl jednodniowych szkoleń / warsztatów. Skierowana jest do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych profesjonalnym moderowaniem.

Akademia to cykl jednodniowych szkoleń m.in.: w zakresie prowadzenia dyskusji, umiejętnego słuchania, dobrych praktyk w moderowaniu, radzenia sobie w sytuacji konfliktu, opracowania i wprowadzenia standardów moderowania, wykorzystania potencjału doświadczenia dotychczasowych moderatorów i wsparcia osób zainteresowanych moderowaniem Grup Dialogu Społecznego. Akademia skierowana jest do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych moderowaniem Grupy Dialogu Społecznego we Wrocławiu i innych form w ramach konsultacji społecznych. Realizacja Akademii jest odpowiedzią na potrzeby wskazane w dziale 3.5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022. Uczestnictwo jest bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
  • godz. zajęć: 17:00 – 20:00 (2-3 spotkania w miesiącu)
  • miejsce zajęć: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 54-206 Wrocław
  • wsparcie w formie superwizji i narzędzi do moderowania
  • dostęp do platformy edukacyjnej
  • dla osób uczestniczących w min. 80% zajęć przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu Akademii