Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Akademii Dobrego Moderowania, która jest realizowana okresie 2018 – 2020. ADM to cykl jednodniowych szkoleń / warsztatów. Skierowana jest do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych profesjonalnym moderowaniem.

Akademia to cykl jednodniowych szkoleń m.in.: w zakresie prowadzenia dyskusji, umiejętnego słuchania, dobrych praktyk w moderowaniu, radzenia sobie w sytuacji konfliktu, opracowania i wprowadzenia standardów moderowania, wykorzystania potencjału doświadczenia dotychczasowych moderatorów i wsparcia osób zainteresowanych moderowaniem Grup Dialogu Społecznego. Akademia skierowana jest do moderatorów prowadzących spotkania oraz osób zainteresowanych moderowaniem Grupy Dialogu Społecznego we Wrocławiu i innych form w ramach konsultacji społecznych. Realizacja Akademii jest odpowiedzią na potrzeby wskazane w dziale 3.5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022. Uczestnictwo jest bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Szczegóły organizacyjne:

 • godz. zajęć: 17:00 – 20:00 (2 spotkania w miesiącu)
 • miejsce zajęć: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 54-206 Wrocław
 • wsparcie w formie superwizji i narzędzi do moderowania
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • dla osób uczestniczących w min. 80% zajęć przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu Akademii
 • praktyka w moderowaniu podczas różnych wydarzeń miejskich

Kalendarz Akademii:

 • 26 lutego, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 25 marca, środa, godz. 17:00 – 20:00 
 • 8 kwietnia, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 29 kwietnia, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 13 maja, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 27 maja, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 3 czerwca, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 15 czerwca (wyjątkowo poniedziałek), godz. 17:00 – 20:00
 • lipiec – wolne
 • sierpień – wolne
 • 9 września, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 23 września, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 7 października, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 21 października, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • 18 listopada, środa, godz. 17:00 – 20:00
 • dodatkowo: 1 termin na zajęcia niezaplanowane i 1 termin na uroczyste zakończenie

Lista uczestników zostanie utworzona na podstawie przesłanych zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu lub nie do Akademii zostanie przesłana 24.02.2020 r.