4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych to największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław, radnych miejskich i osiedli, przedstawicieli społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz aktywnych obywateli i obywatelek naszego miasta.

KONGRES jest corocznym świętem oraz okazją do spotkania i rozmów o ważnych sprawach Wrocławia oraz jego mieszkańców. Kongres rozpocznie się 17 czerwca i będzie trwał 4 dni, do 20. czerwca 2020 r. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu w demokracji”.

Kongres odbędzie się on-line. Wszystkie wydarzenie będą transmitowane na żywo na Facebooku.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego od 2017 r. uczestniczy w wspieraniu organizacji Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych w ramach Koalicji na rzecz wrocławskiego modelu współpracy Gminy Wrocław i wrocławskich NGO.

W bieżącym roku 2020 organizujemy w ramach 4. Kongresu PANEL DYSKUSYJNY, który odbędzie się 19 czerwca 2020 r. oraz współtworzymy PANEL „Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego – Głos NGO w dialogu z Samorządem Wrocławia”, na które szczególnie zapraszamy.

PANEL DYSKUSYJNY

„TECHNOLOGIE W NGO – SZANSE I ZAGROŻENIA”

19 czerwca 2020 r., 10:00-11:30

UCZESTNICY:
Magdalena Rowicka – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Agnieszka Koszowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Sergiusz Parszowski – Lider Zespołu Eksperckiego Instin.pl

MODERATOR: Damian Wojciech Dudała – Prezes Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

OPIS: Kryzys pandemii koronawirusa, którego doświadczyła w różnym stopniu większość organizacji pozarzą- dowych, zmusił do zmiany sposobu pracy i realizowania działań statutowych. Przyspieszoną cyfryzację NGO z jednej strony można potraktować jako szansę rozwoju, z drugiej zaś jako zagrożenie dla działań organizacji i jej beneficjentów. Czy przyspieszona cyfryzacja może spowodować dehumanizację działań organizacji? Jakie skutki może wywołać zapoczątkowany proces zmian cyfrowych w organizacji w obszarach np. zdrowia psychicznego, zarządzania organizacją, czy bezpieczeństwa danych? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas dyskusji.

PANEL DYSKUSYJNY

„Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego – Głos NGO w dialogu z Samorządem Wrocławia”

20 czerwca 2020 r., 10:00-11:30

UCZESTNICY:
Grzegorz Tymoszyk – Przewodniczący Rady / repr. NGO
Barbara Lisiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady / repr. Prezydenta Miasta
Damian Wojciech Dudała – Sekretarz Rady / repr. NGO
Paweł Suś – repr. NGO
Błażej Zając – repr. NGO
Krzysztof Nowak – repr. NGO
Ryszard Kuczyński – repr. NGO
Bartłomiej Świerczewski – repr. Prezydenta Miasta
Agnieszka Kędzierska – repr. Rady Miejskiej
Bartłomiej Ciążyński – repr. Rady Miejskiej

MODERATOR: Grzegorz Tymoszyk – Przewodniczący Rady / repr. NGO, Prezes Fundacji Umbrella

OPIS: Kadencja obecnej Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kończy się 27 października br. Podczas Kongresu jej członkowie przedstawią środowisku NGO swój 3-letni dorobek i refleksje związane z podjętymi działaniami, odpowiedzą na pytania oraz zachęcą do kandydowania i głosowania w wyborach na przedstawicieli NGO w Radzie.