Zapraszamy na Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii

IDEA FESTIWALU Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii powstał z potrzeby stworzenia PRZESTRZENI do wymiany idei, pomysłów, doświadczeń i wymiany kontaktów oraz budowania współpracy. Festiwal to przede wszystkim promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz zachęcanie do ich tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Prezentowane przykłady powinny być inspiracją do tworzenia i implementacji. W roku 2022 tematem przewodnim jest „lokalność”. Serdecznie zapraszamy do składania propozycji wystąpień (abstraktów). TERMIN I MIEJSCE…