Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej 2023 – warsztaty ECO-MIASTO

27 kwietnia 2021 r. mieliśmy przyjemność jako Fundacja i z ramienia Kongresu Ruchów Miejskich uczestniczyć w warsztatach regionalnych ECO-MIASTO 2021. Warsztaty służyły zebraniu pomysłów, uwag, rekomendacji do wybranych postulatów w zakresie aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Praca w grupach roboczych dotyczyła następujących celów: CEL 3. Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze. CEL 4. Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych.…

Spotkanie Sygnatariuszy Karty Różnorodności – kwiecień 2021

Karta Różnorodności 27 kwietnia 2021 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnym spotkaniu Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Nasza Fundacja jest sygnatariuszem od 1 maja 2017 r. (numer 160). Obecnie w Polsce jest 300 Sygnatariuszy. Opiekunem Karty jest Orange Polska a patronem Rzecznik Praw Obywatelskich. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego. Każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji…